Ana SayfaRöportaj
2012-10-05 19:05
'İslamofobi'nin Bir Projenin Ürünüdür'

'İslamofobi'nin Bir Projenin Ürünüdür'

İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Nihat Uzun, Batı'da yaygınlaşan İslamofobi'nin bir projenin ürünü olduğunu söyleyerek, Batı toplumlarının İslam'ı bilmedikleri için İslam'a düşmanlık ettiklerini, bu sorunun bütün İslami camiaların sorunu olduğunu ve bu sorunun tebliğ çalışmalarıyla çözülebileceğini belirtti.
Paylaş | Facebook   | + Ο -
Yazdir

İSTANBUL - Hz. Peygambere hakaret içerikli filmin yayınlanmasıyla beraber kısaca İslam düşmanlığı anlamına gelen İslamofobi kavramı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kavram genellikle entellektüeller tarafından derinlemesine tartışıldığı için çok da bilinen ve anlaşılan bir kavram değil. Biz de İslamofobi'nin İslami cemaatlere, tebliğ çalışmalarına bakan yönünü, İslamofobi'nin ne olduğunu, İslamofobi'nin özellikle Batı toplumunda yaygın olmasının sebeplerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Nihat Uzun ile konuştuk.

2005 - 2007 yılları arasında Avrupa'da İslamofobi üzerine çalışmalar yapan Nihat Uzun, bu çalışmasını 2007'de bir rapor haline getirdi. Raporu, "Avrupa'da İslamofobi, İngiltere Örneği" adıyla kitaplaştıran Uzun, bu çalışmasında İslamofobi/ İslam korkusunun, Batı ülkelerinde yüzyıllardır bulunduğunu ancak son yirmi yılda daha da belirginleştiğini, daha uç ve tehlikeli boyutlara ulaştığını vurguluyor. Nihat Uzun, İslamofobi'ye karşı Müslümanların mevcut stratejik derinliklerinin farkına varması gerektiğini söylerken, İslam toplumunun içerisine düştüğü zilletten kurtulmak için de gayret göstermesi gerektiğini belirtiyor…

Başta Avrupa olmak üzere Amerika'da özellikle Peygamberimize hakaret içeren yayınlar yapılmakta ve bu yayınlar İslam toplumlarını öfkelendirmektedir. Avrupa ve Amerikan toplumunda ortaya çıkan bu İslam düşmanlığına kavramsal bir dille İslamofobi denilmektedir. Öncelikle bu kavramı biraz açmanızı istiyorum. İslamofobi nedir?
İslamofobi, İslam ve fobi (Yunanca 'phobos', korku) kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelmiş bir ifade. Bilindiği gibi Batı dillerinde bir şeye dair korku bildiren kelimeler genelde Yunanca'dan alınmadır ve sonu -phobia ekiyle biter. Mesela agoraphobia (açık alan korkusu) gibi. İslamofobi kelimesi de bu durum dikkate alınarak oluşturulmuş görünmektedir. İngilizce sözlüklerde "Müslümanlara, onların siyaset yahut kültürlerine karşı duyulan nefret ve korku" olarak tanımlandığını görebilirsiniz. Daha geniş anlamıyla ise İslamofobi'yi "bütün Müslümanlara ya da çoğunluğuna karşı duyulan ve sadece dille değil aynı zamanda çalışma hayatındaki veya hizmetlerden yararlanma hususundaki ayrımcılık, şiddet suçları, toplum hayatı ve uluslararası ilişkilerden tecrit etme yoluyla ifade edilen korku ve düşmanlık hisleri" şeklinde tanımlamak mümkündür.


Batıda Tebliği Engelleyen Unsurlar Var
"Batı ülkelerinde genellikle İslamofobi Müslümanlardan kaynaklanan bir sorun olmaktan çok, yanlış Müslüman algısının bir sonucu olarak ve farklı kültürlerin ve dinlerin bir arada yaşamasına tahammülün olmadığı yerlerde ortaya çıkmaktadır." şekline bir düşünce de var. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz?
Temel olarak katılıyorum. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Aklı başında Müslümanlarla tanışıp onlar hakkında daha önceden sahip olduğu olumsuz fikirleri değiştiren Batılı insanlara dair birçok hikâye anlatılmaktadır. Fakat bu son cümleden, aklı başında olmayan bazı Müslümanların da olduğu ve onların, Batılıların olumsuz Müslüman algılarına katkıda bulundukları gibi bir yargıya da varılabilir ki, bu bir gerçektir. Bununla birlikte bugün Batı'daki ve dolayısıyla onların etkilediği her yerdeki İslamofobi'nin temelinde Judeo-Hıristiyan kültürüne göre yetişmiş, İslam'a ve Müslümanlara tahammülü olmayan, Müslümanları hep "tehlikeli öteki" olarak görmüş ve öyle görmeye devam etme kararında olan zihniyetin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. Yine de bu zihniyetteki insanların çoğuna ulaşmak ve İslam'ı doğru anlatmak mümkündür ve bu yapılmalıdır. Fakat Müslümanların bu çabalarını âtıl bırakan engellerin en önde gelenleri, kendi halklarını dolduruşa getirip sanal bir "İslam ve Müslümanlar" tehlikesini sürekli servis eden ve bu durumdan maddi-manevi kâr devşiren medya ve onunla bağlantılı durumdaki bazı karar organlarıdır ve asıl mücadele edilmesi gereken unsurlar bunlardır.

İslamofobi Bütün Cemaat ve Camiaların Sorunudur
İslamofobi fiili gerçekleri olan kavramsal bir olgu. Ve bugün bu olguyu genellikle entellektüeller tartışıyor. Siz Avrupa'ya da gidip İslamofobi ile ilgili araştırma yaptınız. Peki, İslamofobi sadece entellektüellerin sorunu mu yoksa bulundukları ülkelerde İslam'ı tebliğ eden bütün cemaat ve camiaların sorunu mu?
İslamofobi bütün Müslümanların sıkıntısıdır. Entellektüeller bu meselenin entellektüel ve belki derin boyutlarını daha iyi irdeliyor olabilirler. Ama asıl sahada olan ve İslamofobi'nin fiziki yansımalarına maruz kalanlar fertlerdir; başörtüsüyle sokakta yürüyen kadındır, camiye giden insandır, iş başvurusu yapan gençtir vs. Dolayısıyla tabii ki İslamofobi bütün cemaat ve camiaların sorunudur. Çünkü bütün Müslümanlar kardeştir.

 

İslamofobi İle Sömürgeciliklerini Meşrulaştırıyorlar
Batı sisteminin İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yaptığını biliyoruz. Peki, bu kin ve düşmanlığı kendi halklarına da sirayet etmesini istemelerinin temel sebebi ne olabilir?
Muhakkak meseleye sadece din, ihtida yönünden bakanlar ve bu sebeple İslam'ı Batı için bir tehlike olarak kabul edenler vardır. Ama bugünkü şekliyle İslamofobi meselesinin temelinde bu hususun yatmadığı kanaatindeyim. Eğer öyle olsaydı, Batılı insanların kendi dinlerini bırakıp kabul ettikleri başka sistemlere -mesela Budizm- karşı da bir tepkinin yahut bir korkunun, nefretin oluşması beklenirdi. Oysa böyle bir şey yoktur. Bunun sebebini bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalara ve dünyanın konjonktürel dengelerine bakarak açıklamak daha mantıklıdır. Basitçe söylersek; Müslümanlardan nefret etme anlamındaki İslamofobi Batı halkları arasında yaygınlaştıkça, Müslümanların yaşadığı yerlere hâkim olmak maksadıyla açılan savaşların ve o savaşlar için Batılı halklardan daha fazla vergi toplamanın meşruiyeti sorunu ortadan kalkmış olur. Böylece Batılılar Müslümanların yaşadığı zengin toprakları daha kolay işgal eder ve sömürürler. Ayrıca kendi ürettikleri silahların ticaretini daha kolay yaparlar. Çok ihtiyaç hissettikleri petrole de daha kolay yoldan ulaşabilirler. İslamofobi konusunda Batılı yetkililerin bir türlü dile getirmek istemedikleri ve fakat görmek için bir çift göz bile gerektirmeyen hakikat budur.

Müslümanlar Stratejik Derinliklerinin Farkına Varmalı
İnsanların İslam'la korkutulmaları büyük bir fitnedir. Bu oyuna alet olmamak için tavizsizlik ile hoşgörü arasında nasıl bir denge kurmak gerekir?
Bütün dünya Müslümanları, hassaten bizim coğrafyamız, bir an önce "stratejik derinliği"nin farkına varmalı ve zaman geçirmeden güçlenip zilletten kurtulmalıdır. İslamofobi ile en iyi mücadele kanaatimce bu şekilde olur. Yoksa yıllarımız, denge aramak yolunda harcanıp gidecektir. Diğer yandan Müslümanlar güçlendikçe daha da âdil olmalıdırlar. Zira adalet mülkün temelidir. Böylelikle kendilerine dünyayı dar eden sömürgeci zihniyete de belki hidâyetin sükûna erdirici lezzetini tattırırlar. Dünya imar edilmiş olur. Bu iyi bir şeydir.

Müslümana Zillet Yakışmaz
İslamofobi İslam düşmanlığı olarak bilinmektedir. Bu bağlamda bakıldığında İslam'a düşmanlık eden bir kavme, devlete, ırka, millete karşı tebliğ ve cihad yaklaşımı nasıl olmalı. Yani hangi durumlarda tebliğ hangi durumlarda cihad edilmelidir?
Bir önceki cevapta da dediğim gibi -bana göre- Müslümanlar işi gücü bırakıp en iyi ve en güçlü olmanın yollarını aramalıdırlar. Müslümana zillet yakışmaz, yakışmıyor. Bunu gerçekleştirme sürecinde, kendilerine düşmanlık eden kavimlere karşı nasıl davranmaları gerektiğine kendileri karar verecekler ve bunu yaparken tabii ki, Rasulullah'ın siretini elden geldiğince takip edecekler. Dolayısıyla sorduğunuz husus klasik bir fıkıh fetvasıyla halledilecek bir sorun gibi görünmüyor -ki ben de o fetvayı verecek merci değilim zaten.

İslamofobi Bir Projedir
Son olarak şunu sormak istiyorum. Sizce İslamofobi bir proje midir?
Bu sorunuzun cevabı da aslında bu söylediklerimizde mündemiçtir. Bu haliyle İslamofobi tabii ki bir projedir. Ve bu proje gayet organize yapılar tarafından sahneye konmakta, cahil insanlar da buna alet edilmektedir. Amerika'da sokakta İslam aleyhine tezahürat yapan kadınlara uzatılan mikrofona neredeyse hiçbirisinin Kur'an'ın ne olduğu hakkında doğru düzgün bir şey söyleyememesi de bunu kanıtlar. (İbrahim Toprak - İLKHA)
Yorum Ekle
Bu habere yorum ekleyen ilk siz olun…
Kategoriye Ait Diğer Haberler
Haber1
'İslam, Belli bir Coğrafyanın ve Kavmin Dini Değildir'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, islamofobi başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle: “İnsanlık, küreselleşmeye uygun yeni bir dil geliştiremedi…”
Haber1
'Suriye'deki Kürt Bölgesiyle Birleşme Gündemimiz Yok'
Fransız dergisi L'Essentiel'de röportajı yayınlanan Kürt lider Barzani , Türkiye ile ilişkilerin hiçbir zaman bozulmasını istemediklerini, ancak geçmişte, kendilerine gözdağı verilmek istendiğini söyledi.
Haber1
'İslamofobi'nin Bir Projenin Ürünüdür'
İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Nihat Uzun, Batı'da yaygınlaşan İslamofobi'nin bir projenin ürünü olduğunu söyleyerek, Batı toplumlarının İslam'ı bilmedikleri için İslam'a düşmanlık ettiklerini, bu sorunun bütün İslami camiaların sorunu olduğunu ve bu sorunun tebliğ çalışmalarıyla çözülebileceğini belirtti.
Haber1
İnsan Vücudu Bir İlahi Makinadır
İnsan vücudundaki sırlar, tıbb-ı nebevi ile bilimsel tıp arasındaki farktan Türkiye'deki tıp politikalarına kadar insanı yakından ilgilendiren birçok konuda sorularımızı yanıtlayan Ali Akben, hastalık öncesi ve sonrası ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Haber1
Yaşasın, Mısır'daki Devrimi Değerlendirdi
Halkın özgürlük mücadelesinin başarı ile sonuçlandığı Mısır'da Cumhurbaşkanı koltuğuna oturan Müslüman Kardeşlerin adayı Muhammed Mursi, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mısır'da bulunan yazar Suat Yaşasın, ülkedeki son gelişmeleri İlke Haber Ajansı'na değerlendirdi.
Haber1
Burkay, 'PKK Silahları Bırakabilir'
Kürt siyasetinin önemli ismi şair-yazar Kemal Burkay, BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasının gerginliği artıracağını belirtirken, çözüm için diyaloğun şart olduğunu söyledi. Burkay'ın aydınlara da bir mesajı var: 'Kültür ve sanat adamlarının yapabilecekleri şeyler var.'
Haber1
Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar (tam metin)
Önceki gece Ülke Tv-Kanal 7 canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün gece de NTV-Star ortak yayınında benzer açıklamalar yaptı. Erdoğan, mahkumlarla ilgili uygulamaya konulacak bir ilki de açıkladı.
Haber1
Hakaretler Dalga Dalga Yayılan İslam'dan Korkularıdır
Peygamber Efendimize hakaret amacı ile çekilen film ve çizilen karikatürler hakkında bir açıklama yapan Doğruhaber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş, bu hakaretlerin arkasından bir komplo değil, çökme ile cebelleşen Avrupa'ya gelen İslam'ın ayak seslerinin olduğunu söyledi.
Haber1
'Alman Güvenlik Sistemine Olan İnancım Yıkıldı'
Almanya'da yakınları, Neonazi cinayetlerine kurban giden Türk ailelerin sorunlarıyla ilgilenen ombudsman Barbara John, Alman istihbaratıyla aşırı sağcı NSU terör örgütü arasındaki ilişkiyi ortaya koyan skandalların, güvenlik sistemine olan güvenini yıktığını söyledi. Poliste, göçmenlere karşı yapısal bir önyargı olduğunu ifade etti.
Haber1
'Yahudiler ile Obama'nın Arası Açık'
"Amerika`da Yahudi lobileri ne kadar güçlü? Yahudi lobilerinin karşısında güçlü bir yapı var mı? Obama`nın Yahudilere karşı tutumu nedir? Yaklaşan seçimlerde Yahudilerin etkinliği kırılacak mı?" Amerikan seçimleriyle ilgili merak edilenler…
Haber1
Ümmet Ayakta, Türkiye Neden Sakin?
HSH- Hz. Peygamber'e (sav) hakaret içeren filmin duyulmasının ardından Türkiye'deki İslami Sivil Toplum kuruluşlarının cevabını aradığı, 'İslam Ümmeti ayaklandı, Neden Türkiye Sakin?' sorusunu yanıtlayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'Son 10 senede aşırılıklar törpülendi. Bir anlamda paratoner gibi olduk, gaz aldık.'
Haber1
'Pimi Meraklı Er Çekmiş'
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afyon'daki cephanelik patlamasıyla ilgili olarak, "Merak saikiyle ele alınan bir el bombasının patlaması ihtimali üzerinde duruluyor" dedi.
Haber1
Örtünmeyi Allah Emretti, Rasulullah Tebliğ Etti
Ceylanpınar'ın kanaat önderlerinden Molla Muhammed Ozhan, örtünün Allah'ın emri olduğunu ve Resulüllah'ın da tebliğ ettiğini hatırlatarak, "Biz Müslümanlara düşen Allah'ın getirdiğime iman etmek ve hayatımıza tatbik etmektir" dedi.
Haber1
Candan: Örtü İffetin Garantisidir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Abdulcelil Candan, örtünün iffetin garantisi olduğunu belirterek, örtüsüzlüğün ise hayâsızlığa götürdüğünü belirtti.
Haber1
İki Sınıf İnsan Düzelirse Bütün Toplumda Düzelir
Gençliğin ahlaki olarak her geçen gün daha da yozlaştığını ifade eden kanaat önderleri, toplumun ıslahında alimlerin ve amirlerin sorumluluğuna dikkat çekti.
Haber1
PKK, BDP'nin Kapatılmasını İstiyor
HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Demir, PKK'nın halklar arasında savaş çıkması için şiddetin dozunu artırdığını söyledi. Demir, "PKK, BDP'nin kapatılmasını istiyor." dedi.
Haber1
Öcalan'ın Kardeşinden İfşaatlar
Abullah Öcalan'ın PKK'dan tasfiye edilen kardeşi Osman Öcalan, inanılması zor ifşaatlarda bulundu. 2002'de Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi'ni kurduklarını belirtenÖcalan, "PKK'nın varlığına son vermiştik ama avukatlar ve ordu fark etti. Ergenekon bizim barış girişimimizi engelledi" dedi.
Haber1
Mursi, İslam Dünyasına Güven Verdi
Generallerin emekliye sevk edilmesinin perde arkası Mursi İslam Dünyasına güven verdi
Haber1
Bu Gece Kur'an'ın Doğum Günüdür
Peygamber efendimizin Ramazan ayının son 10 günü içerisinde arayın dediği Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslümanlar ibadetlerini biraz daha artırarak şafak sökene kadar işledikleri günahlardan af ve mağfiret dileyecekler.
Haber1
'Türkiye ve İran Kötü Gidişata 'Artık Yeter' Demeli'
İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Türkiye ile İran’ın Suriye konusunda “artık yeter” diyerek el ele verip ortak akıl ve sağduyu ile bölgeye barış ve istikrar getirebileceğini belirterek, “Dikkatli olmazsak daha beter bir noktaya sürüklenebiliriz” dedi.
Gazete Son Dakika RSS Hava Durumu twitter facebook
GÜNÜN RESMİ
-Yorumsuz-
-Yorumsuz-
ANKET
Mustazaflar Hareketinin Parti Kurmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Anket
VİDEOLU HABERLER
Haber1
Nuh Eğitim Der Bayram Öncesi Yetimleri Sevindirdi
Nuh Eğitim Der, Şırnak Merkez ile Roboski'de bulunan Yetim ve İhtiyaç Sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesi ayakkabı yardımında bulundu.
Haber1
Müslümanlara Verilen 205 Yıllık Ceza, Adana'da Kınandı
Akdeniz İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu; İslami STK üyelerine verilen 205 yıllık hapis cezasını düzenledikleri kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.
Haber1
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Telaşı
Diyarbakır'da Kurban Bayramı telaşı kendini göstermeye başladı. Bayrama 2 gün kala alışveriş yoğunluğunun yaşandığı çarşı pazarlarda esnaf iş yokluğundan, müşteriler ise fiyat yüksekliğinden şikayetçiler.
Haber1
Avrupa Yetim Der Konya'da
Avrupa Yetim Der yetkilileri, yardım için çıktıkları Türkiye turunda Adana'dan sonra vardıkları nokta Konya oldu.
Haber1
Başbakan Erdoğan Van'da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van il merkezi ile Erciş ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslimi sebebi ile düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için Van'a geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANAN HABERLER
Sitemiz Sadece İnternet Üzerinden Yayın Yapmaktadır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.
hur-seda@hotmail.com   © 2008 - 2018   Tüm Hakları Saklıdır.