Allah’ın adıyla!

MUHBİRLEŞTİRİLEN KİŞİLERİN BULAŞTIRILDIKLARI AHLAKİ ÇÖKÜNTÜLER VE NEDENLERİ

KONUYA BAKIŞ


“Muhbirleştirilen kişilerin bulaştırıldıkları ahlaki çöküntüler ve nedenleri” başlığı altında polis ve jitemin, muhbirleştirdiği kişileri zina, uyuşturucu, hırsızlık ve kumara bulaştırdığından bahsedildi ve bunlarla ilgili örnekler verildi.

Verilen örneklere dikkat edilecek olursa; ahlaki çöküntüye bulaştırılan ve alıştırılan muhbirler, ahlaksızlıkları işlerken ortamdan istifade etmektedirler. Çünkü bu ahlaksızlıkların işlenmesinde ortamın rolü büyüktür. İster ev, ister işyeri ve isterse dışarıda olsun, bu ahlaksızlıkların işlenebilmesine yol verecek ve zemin hazırlayacak ortamın bulunması, bu kötülüğü işleyenlere cesaret vermekte ve işlerini kolaylaştırmaktadır.

Yine; muhbirlerin yöneldikleri kişilerin bilinçsizliği ve duyarsızlığı, onları daha kolay birer hedef haline getirmekte ve kötülüğün içine düşürmektedir.

Özellikle de; bu kişilerin aile ortamlarında İslami âdab ve ahlak kurallarına gereği gibi riayet edilmemesi, bir yandan bu ahlaksızlıkların işlenmesine ortam oluşturmakta, diğer yandan da aile bireylerini bu konuda bilinçsizlik ve duyarsızlığa itmektedir.

Ve bunlar; polis ve jitemin direktifleriyle hareket eden muhbirlerin, ahlaksızlıkları işlemede yol bulmalarına sebep olmakta ve rahat hareket edebilecekleri ortamlar oluşturmaktadır.

Burada aile reislerine, hem evdeki ortam ve hem de çocuklarının durumu konusunda önemli görevler düşmektedir.

Çocuklar, ebeveynlerinden ve evdeki yaşam şeklinden etkilenerek büyürler ve bunların bıraktığı tesirle şekil alırlar. Anne ve babanın ahlaki değerler konusundaki hassasiyetleri ve ev ortamında âdab-ı muaşerete riayet edilmesi, çocuğa da aynı yönde tesir etmesine ve bu alışkanlıkları kazanmasına sebep olacaktır. Özellikle de çocukların ahlaki değerler konusunda, yaş seviyelerine uygun düşecek şekilde bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri bu işin temel kısmıdır.

Aynı şekilde, bunun aksi de söz konusudur. Anne ve babanın çocuklarına karşı bu konularda duyarsız kalması, ahlak ve âdab konusunda gerekli bilgilendirme, eğitme ve yönlendirmeyi yapmamaları, onları bilinçsizliğe ve duyarsızlığa itecek, kötü hasletlere karşı zayıf bir kişilik olarak kalmalarına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla kötü insanlar tarafından kolayca kötülüklere bulaştırılabileceklerdir.

Bu bakımdan; ebeveynlerin ve aile reislerinin, çocuklarını bu kötülüklerden ve kötü insanlardan korumak için, onlarda ahlaki değerlerin ve âdabın yerleşip alışkanlık halini alması için, tedbirli olmaları, tedbirlerini fiiliyata geçirmeleri, bilinçli ve duyarlı hareket etmeleri gerekir.

Bunun için, buradan şu hatırlatmalarda bulunmayı bir vazife olarak biliyorum:

Aile reisleri!

Her şeyden önce çocuklarınızın inanç, ahlak ve ibadet konusu üzerinde titizlikle ve ısrarla durun. Yaşlarına göre bilmeleri gereken şeyleri onlara öğretin ve uygulamayla ilgili olanları mutlaka pratiğe geçirmelerine çalışın. Özellikle Allah ve ahiret inancı ile namaz konusu üzerinde çokça durmalısınız. Çünkü bunlar, kişiyi kötülere ve kötülüklere karşı koruyucu kalkan gibidir.

Evde ahlaki kuralları ve âdab-ı muaşereti fiili olarak oturtmaya çalışın. Çocuklar mümeyyiz olduktan, yani ortalama yedi yaşı bitirdikten sonra, onları aynı yorgan altında yatırmayın ve kesinlikle yataklarını ayırın, kızları ve erkekleri ayrı odalarda yatırın. Evleri oda bakımından yetersiz olan veya bu imkana sahip olamayanlar, en azından yatma vakitlerinde birer perde ile bölmeler oluşturup aralarını ayırabilirler.

Yatma vakitlerinde veya ev halkından birilerinin odalarına çekildikleri vakitte, kapılarını çalmadan ve izin istemeden hiç kimse bir diğerinin odasına girmemeli. Olur ki üstü, başı uygun bir vaziyette olmaz.

Ev halkından biri elbiselerini çıkaracağı veya değiştireceği zaman, bunu kesinlikle diğerlerinin bulunduğu bir ortamda yapmamalıdır. Aile bireyleri bile olsa, birbirlerine mahrem yerlerini göstermeleri doğru olmaz.

Çocukların beraber banyoya girmelerine ve beraber banyo yapmalarına müsaade edilmemeli. Yaşları küçük bile olsa onlara ayrı ayrı banyo yaptırılmalıdır.

Kız çocuklarınızı ve küçük yaştaki erkek çocuklarınızı yalnız başlarına dışarıya ya da dükkan, manav, fırın, mağaza gibi herhangi bir işyerine göndermeyin. Gönderirken mutlaka yanlarında biri olsun.

Okula giden veya bir iş için bir yere gönderilen ya da başka bir sebepten dolayı evden çıkan çocukların, vaktinde eve gelmeleri sağlanmalıdır. Bu konuda gerekli tedbirler alınmalı, uyarı ve nasihatler yapılmalıdır. Vaktinde gelmedikleri zaman mutlaka bunun hesabı sorulmalı ve nedeni öğrenilmelidir. Bu nedenle, evden çıkan çocukların nereye gideceği ve ne yapacağı önceden bilinmelidir.

Çocuklarınızı; zina, uyuşturucu, kumar, hırsızlık gibi kötülükler ve bunları yapan kötü insanlar konusunda bilgilendirin, gerekli uyarı ve nasihatlerde bulunun.

Çocuklarınızın gezdiği, birlikte vakit geçirdiği ve arkadaşlık yaptığı kişileri ve çevreyi mutlaka tanıyın.

Bir yere gidileceği zaman, evde bir kız yalnız başına bırakılmamalıdır.

İster komşu, ister akraba ve isterse tanıdıklardan olsun, bunların bulunduğu vakitlerde evde haremlik-selamlığa mutlaka dikkat edilmeli, erkek ve kızların yalnız kalmalarına ve kendi aralarında serbestçe sohbet etmelerine asla yol verilmemelidir.

Akrabalara gece misafirliğine gidildiğinde veya akrabalar gece misafirliğine geldiğinde, yakınlık derecesi ne olursa olsun, bayanların ve erkeklerin aynı ortamda yatmalarına imkan ve fırsat verilmemeli, mutlaka ayrı odalarda yatmaları sağlanmalıdır.

Gerek komşulardan, gerek akrabalardan ve gerekse tanıdıklardan olsun, birinin evine gidildiği zaman, evde sadece biri varsa ve giden de karşı cinsten ise kesinlikle içeri girmemeli, aynı şekilde içerdeki de kesinlikle geleni içeri almamalıdır.

Evlenme yaşına gelen çocuklarınızı evlendirmeye çalışın. Özellikle de evlilik yaşına gelmiş kız çocuklarınızı geciktirmemeye gayret sarf edin.

Evli bir kadın, kesinlikle kocasından habersiz olarak evine bir erkek almamalıdır. Velev ki bu erkek, kendi akrabası veya kocasının akrabası bile olsa. Aynı şekilde evli bir kadın, kocasından habersiz olarak ve yanında bir mahremi olmadan dışarı çıkmamalı ve izinsiz hiçbir eve gitmemelidir.

Ve bütün bunlara dikkat edilirse; gerek Kur’an ve gerek hadislerde emir ve tavsiye edilen hususlar olup kötülüklere ve kötülere karşı her biri birer tedbir olmakla birlikte, aynı zamanda ahlaki değerleri muhafaza etmede önemli yer teşkil etmektedirler.

Bunlara riayet edildikçe, daha doğrusu İslam’ın fert, aile ve toplum için emir ve tavsiye ettiği bu ve benzer hususiyetlere riayet edildikçe; zina, uyuşturucu, hırsızlık ve kumar gibi ahlaksızlıklar ve kötü alışkanlıklar da o derece azalır, kötülüklere ortam kalmaz ve kötülere yol kapanmış olur.

Zaten sorunun büyüğü de buradadır. Gerek fert, gerek aile ve gerekse toplum hayatında İslam’dan uzaklaşıldıkça, İslami kural ve kaidelerin uygulanması terk edildikçe sorunlar da baş gösterir, kötüler kötülüklerini işlemeye ortam, imkan ve fırsat bulur, kötülükler çoğalır.

Kötülüklerden ve kötülerden korunmanın, temiz fert, temiz aile ve temiz toplum olabilmenin yolu ve çaresi İslam’dır, İslam’ın emir ve tavsiyelerine uymadır, İslam’ın yaşamımız için tayin ettiği ferdi, ailevi ve sosyal kural ve kaideleri uygulamadır.

O halde ey duyarlı Müslümanlar! Ey gençler!

Bilinçli fert, bilinçli aile ve bilinçli toplum olabilmemiz, kötülere, kötülüklere ve her türlü ahlaksızlıklara karşı korunabilmemiz için gayret gösterin. Zina, uyuşturucu, hırsızlık ve kumar konusunda toplumu bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye çalışın, İslami kural ve kaidelerin gerek evlerde ve aile ortamlarında, gerek komşular arasında ve gerekse toplum içinde oturup yerleşmesi için çaba harcayın. Hepimiz aynı gemide birlikte yaşamaktayız. Hepimizin kurtuluş ve selameti, geminin sağlam kalmasına ve doğru istikamet üzere bulunmasına bağlıdır. Bu gemiyi delenlere veya rotasını yanlış yöne çevirenlere hep birlikte karşı koymalıyız.

Allah’a emanet olun.

M. ALİ NUR

Gazete Son Dakika RSS Hava Durumu twitter facebook
GÜNÜN RESMİ
-Yorumsuz-
-Yorumsuz-
ANKET
Mustazaflar Hareketinin Parti Kurmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Anket
VİDEOLU HABERLER
Haber1
Nuh Eğitim Der Bayram Öncesi Yetimleri Sevindirdi
Nuh Eğitim Der, Şırnak Merkez ile Roboski'de bulunan Yetim ve İhtiyaç Sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesi ayakkabı yardımında bulundu.
Haber1
Müslümanlara Verilen 205 Yıllık Ceza, Adana'da Kınandı
Akdeniz İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu; İslami STK üyelerine verilen 205 yıllık hapis cezasını düzenledikleri kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.
Haber1
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Telaşı
Diyarbakır'da Kurban Bayramı telaşı kendini göstermeye başladı. Bayrama 2 gün kala alışveriş yoğunluğunun yaşandığı çarşı pazarlarda esnaf iş yokluğundan, müşteriler ise fiyat yüksekliğinden şikayetçiler.
Haber1
Avrupa Yetim Der Konya'da
Avrupa Yetim Der yetkilileri, yardım için çıktıkları Türkiye turunda Adana'dan sonra vardıkları nokta Konya oldu.
Haber1
Başbakan Erdoğan Van'da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van il merkezi ile Erciş ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslimi sebebi ile düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için Van'a geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANAN HABERLER
Sitemiz Sadece İnternet Üzerinden Yayın Yapmaktadır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.
hur-seda@hotmail.com   © 2008 - 2018   Tüm Hakları Saklıdır.