yazar_isim
2012-10-22

Bu çağ şaşkın ideolojilerin ve sahte paradigmaların işgali  altında... 

Müşevveş  fikirler, mülevves  düşünceler  ve  müzebzeb duruşlar ''cahilizm  pazarı''nda  satışa  çıkarılıyor... 

Kimlik deformasyonu, kişilik  dezenformasyonu, kulluk  destabilizasyonu  ve  kıble dejenerasyonu;  batıcı  felsefi  atraksiyonlar  eliyle  nesillere  enjekte  ediliyor... 
 

Politik  kuşatmalar... Popülist  ablukalar... Paternalist  dayatmalar... Pragmatist  çemberler... Pozitivist  tüneller...  

Tümü  insanlığı  kendine kurban  etmenin  peşinde... 

İdeolojiler  kendine  kurbanlar  arıyor... Ucuz  kurbanlar... Satılık  kurbanlar... 

Kemalizm’e  ve  Apoizm’e  kurbanlar  sunuluyor... 

Kirli  savaşın  acımasız  pençesinde  paramparça edilen  bedenler... Yitirilen  nesiller... Bitirilen  hayatlar...

Müstesmir  ve  müstekbir  güçlerin  pay, pasta, prestij  ve  popülizm  uğruna  politik  malzeme  haline  getirdikleri  metruk  cesetler... 

Devlet  ve  örgüt  Vandalizminin  infaz  ettiği  yaşamlar... Tükenen  jenerasyon... 

İdeolojiler, yeryüzünü  ''kurbanlar  arenası''na  dönüştürdü... 

Dünya,  ölümün  kol  gezdiği  bir  tarla...  

Kaotizm, anarşizm  ve  terörizm  sarmalında  yeryüzü  huzur  iklimine  teşne...  

Beşeri  ve  béşer'i  sistemler  korku  pompalıyor...  

İnsanlık  küresel  bir  asimilasyon  ve  alinasyon  tehdidiyle  sarsılıyor...  

Global  şer  güçlerin  ''İslamsızlaştırma  operasyonu''  tüm  hızıyla  sürüyor… 

Kapitalizmle  mide, moda  ve  madde  merkezli  bir  yaşam  teşvik  ediliyor... 

Dev  alışveriş  merkezleri  ve  makro  marketler...  

Kapitalizm  dininin  modern  tapınakları... 

Çağdaş  insanın  hayvanlaştırıldığı  uğrak  mabetler...  

Müteal  olanın  dışlandığı  adresler... 

Kapitalizmin  kurban  pazarları... 

Hedonizm  ve  epikürizm'de  haz  ilahlaştırılıyor...  

Zevke  dayalı  kışkırtıcı  ve  çıldırtıcı  bir  yaşam  teşvik  ediliyor...  

Saz, caz, gaz  ve haz  kıskacında  birey  ve  toplum  tükeniyor...  

Hız  fetişizmi  ve  kız  romantizmi  ile  kendinden  geçen  nesillerin  müşterisi  olduğu  hayat  baş  döndürüyor...  

Sınırsız  tüketim... Maksimum  cinsellik... Sanal  zevkler... Tatminsiz  toplum... 

Dinozor  iştahlılar... Gergedanlaşan  ihtiras  kurbanları... Bitimsiz  istekler... Doyumsuz  arzular... Dolumsuz  hırslar... 

Siyantizm... Bilimcilik... ''Hakikatin  yegâne  adresi  bilim''  safsatası...  

Bilimi  gerçeğin  kıstası  gören  zehirli  anlayış...  

Sorun  bilimde  değil, bilimi  dinleştiren  zihniyette... 

Bilimlilik ile bilimcilik  arasındaki  derin  uçurumu  görmek  durumundayız...  

Bilimsel  dogmatizmi  kabul  edemeyiz... Bilimi  mutlaklaştırma   faşizmini  içselleştiremeyiz... Bilimcilik despotizmine  itiraz  etmeliyiz...  

Bilimi  vahiyden  üstün  gören  Siyantizme  hayır  demeliyiz... 

Nihilizm... Topyekûn  bir  ''hiççilik''  ve  ''yokçuluk''  mantalitesi... 

Bilimcilik  dışı  her şeyi  yok  sayan  ve  kabul  etmeyen  çılgın  görüş... 

Gayba  ret, vahye  rest  ve  hayata  reset  çekme  ukalalığı...  

Hiçbir  sınır, ölçü, kural, ahlak, kanun  ve  kaide  tanımadan, araştırma  zahmetine  katlanmadan  realiteleri  inkâr  etme  hastalığı...  

''Hiç'' kültürünün  altında  ne  büyük  bir  ''hin''lik  olduğu  açık...  

Hiçleştirenler  hiçleşmekten  kurtulabilirler mi?

Hiççilik  önce  kendine  hiç  çekmek  zorunda... Çünkü  kocaman  bir ''hiç''te ondan... 

Oportünizm... İdare-i  maslahatçılık... Gününü  gün  etme... Günübirlik  politikalara  yaslanarak  işleri  yürütme...  

Allah’ı  ve ahireti  hesaba  katmama, önemsememe... Tipik  bir  Makyavelist  çıkış...  

Hukuku  çıkarın  olduğu  mekâna  endeksleme...  

Adam  SMİTH'in ''bırakınız  yapsınlar, bırakınız  geçsinler'' tarzındaki  çıkarcı retoriği...  

Anlık  ve  lokal  çıkarlar  uğruna  ilkelerden  uzaklaşma...  

Sabitelerin  ters yüz  edildiği, ilkelerin  çiğnendiği  bir  çağın  konjonktürel  baskısı  oportünizmi  doğurdu... 

Günü  kurtarma  uğruna  her  türlü  düzen  ve  dümeni  meşrulaştıran  oportünizm... 

Günün  gücünün  gündemleştirilmesi  ve  putlaştırılması...  Eyyamcılık  tuzağı...  

Oportünizmin  kurbanları  bugün  her  yerde... 

Mefsedeti  izale  etmeden, maslahatı  ikame  etmeye çalışanlar  kendilerine  yazık  ettiler... 

Nasyonalizm... Ulusçuluk  mikrobu... Milliyetçilik  bataklığı... 

Ümmeti  parçalama  operasyonu... Vahdetvahşete  dönüştürme  komplosu... 

Ümmet  birliğini  parçalayıp, kavmi  birlikle  necis  ittifaklar  oluşturma  alçaklığı...  

Pan-Türkizm, pan-Kürdizm  ve  pan-Arabizm  şeytanlığı...  

Birlik  üzerinden  birliği  vurma  dessaslığı... 

Sun'i, sanal, sakat, sahte, sapkın  ve  sabıkalı  birliktelikler... 

Batının  ümmet  mantalitesiyle  hesaplaşma  platformu... 

Ve  Mescidlerin  ulusal  isimlerle  anılmaya  götürüldüğü  süreç...  

Ulusal  mescidler  projesi... 

Bir  kavmin  diğer  kavme  ait  mescid'te  bırakın  namaz  kılmayı, adım  atamadığı  bir  dünya...  

Nasyonal  tasavvurla  beyinleri  iğfal  edilen  kurbanlar  sürüsü... Garbzede  entelijansiya...  

İnsanlığı  ideolojilerin  esaretinden  kurtarıp  özgürleştirecek  tek  güç  vahyin  gücüdür... 

Vahiy  dışı  perspektif  ve  paradigmaların  insanlığa  sunacağı  tek  şey  hüsran  ve  hasarettir...  Yıkım  ve  yokoluştur... Felaket  ve  helakettir...  

İnsan  hevasının  ürünü  ideolojiler,  çağı  kirletti... 

Fıtrat  ve  hilkatle  buluşmanın  önünü  kesti...  

Barika-i hakikatin  karşısında  barikat  oldu...  

Beyanın  ihlali, beyinin  idlal'ine  yol  açtı...  

Vahyi  sorgulamak, nassı  tartışmaya  açmak, emri  masaya  yatırmak  ve  hakikati  sulandırmak  sıradanlaştı...   

Tabiat, dünya, bilim, akıl, ulus, bölge, haz, bireycilik, bireyselcilik, ferdi  ve  sosyal  ucb, şifrecilik  ve  tezvirat  mutlaklaştırıldı... 

Siyaset, sinema, spor, sanat, sermaye  ve  servet  dinleştirildi... 

Rant, reyting, reklam, rekabet, rekor, rest  ve  rövanş  dünyasında  kimlik  ve  kişilik  tepetaklak... 

Usvetun  hasene  olmak  artık  pek  önemli  değil... Kisvetun  hasene  kime  ve  neye  yetmiyor ki?.. 

Örneklik  para  etmiyor, herkesin  bir  maskesi  var  artık... 

Seküler  maskeler... Demokratik  maskeler... Liberal  maskeler... Hümaniter  maskeler... Ulusal  maskeler... Eyyamcı  maskeler... Sınıfsal  maskeler... Feminist  maskeler... Mitolojik  maskeler... Eklektik maskeler...  

Küresel  şeytanizmin  ifsad  kolektivizasyonu... Al  birini, vur  ötekine... 

Felsefi  hurafeler  ve  ideolojik  ninniler  anaforunda  insan  yapayalnız  ve  kimsesiz... 

Beş  para  etmez  fantezik  düşüncelerin  kıskacında  bocalıyor... 

Samirizmin  modern  buzağılarını  görünce  kendinden  geçiyor... 

Cumartesi  balıklarını  sollayan  cuma  balıkları!  karşısında  direnemiyor...  

Hani  Ashab-ı  sebt  hikayesinden  bize  kalan  ashab-ı  sebat  olmaktı?.. 

Ne  oldu  bize  böyle?

Bilen  varsa  buyursun  lütfen...

(Hürseda Haber)haci abdullah._2
vahdeti vahşete dönüştürmek..
2012-10-23
'...ümmeti parçalama operasyonu...Vahdeti vahşete dönüştürme komplosu..'Sübhanallah bunu sizmi söylüyorsunuz Murat kardeş? Acaba yazdıklarımızla,sözlerimizle aynı şekilde amel etmeli değilmiyiz? oysa suriye meselesinde sizden farklı düşünen kardeşlerinize en ağır hakaretleri yağdırarak 'vahdeti vahşete dönüştürenler içerisinde sizde yer almadınızmı?

Bu satırlar size ait(7.8.2012-haksöz Haber'Şehadet çağrısı'başlıklı yorumunuz'):'siyonist israile golan tepelerini peşkeş çeken ve bugüne kadar nohut tanesi kadar bir taş dahi açmamış müstekbir bir düzeni anti- siyonist diye pazarlayan hayasızların yüzlerine sıçratacağı tükürük kadar değerinin olmadığının farkındaydı..)bu sözlerin hedefindekiler kimler?

sizinde içinde bulunduğunuz camianın içerisindede bulunan suriyeyi direniş halkasında gören güzide fertlerle beraber iran ve Lübnan-hizbullahmı yoksa amerika ve israil dilerde bizmi anlamamışız..

Suriyenin direniş cephesinde yer alıp almadığını nasıl tesbit ettiniz? Bunu tesbit etmenin en kolay yolu direniş cephesinde bulunanlardan öğrenmek değilmidir?

Batı emperyalizminin temsilciliği konumundaki israile son altı yıl içerisinde en çetin mücadeleyi veren hizbullah ve haması destekleyenler kimlerdir? İran ve suriyeden başkasımıdır?

2006 direnişinde hizbullaha silahlar yoksa Türkiye,Katar ve arabistandanmı aktarıldı?

2008 Gazze direnişine silahlar yoksa Mısırın Mübarek rejimi tarafındanmı verildi?

Hamasın Filistin dışındaki merkez kadrosu Baasçı Suriye rejiminin başkenti Şamdan başka bir yerdemiydi?

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah son kudüs günü konuşmasında 2006 direnişi sırasında israile gönderdikleri füzelerin Suriye tarafından gönderildiğini söylemedi mi?

Peki direnişi desteklemek nasıl oluyormuş?!

Bu gün suriye hükümetini devirmek için ABD ile işbirliği yapanlar geçmişte filistin davasına destek olmak bir yana,direnişi kırmak için İsrail karşısında ya susmuş veya israile yardım etmemişlermiydi?

Bahaneyi bulmuşsunuz madem direniş cephesindedir Golanı almak için nohut büyüklüğünde bir taş dahi atmamış demişsiniz oysa bunu sizde biliyorsunuzki bölgenin ve islam dünyasının en büyük sorununun askeri- ekonomik ve teknolojik bakımdan üstün konumda bulunan batının işgalci israilin yanında olduğunu bilmeyenmi var?

Golan tepelerinin ve işgal altındaki filistin topraklarının geri alınmasının batı emperyalizminin yenilmesi anlamına geldiğini bilmediğinizimi söylüyorsunuz yoksa bu tür demagojilerle zihinlerimi bulandırıyorsunuz?

O yazınızda yer alan en ağır hakaretleri yağdırırken bir çok yazınızın konusunu oluşturan hizbullah cemaatinin halen rehberliğini yapmakta olan muhterem Edip Gümüş'ün 24.8.2011 de yayınlanan şu sözlerine hiçmi gözönüne almadınız?''..Aynı şekilde Türkiye ABD ve yandaşlarının istediği işgale önayak olmak destek vermek onların istediği şekilde değişikliklere girme gibi bir yanlışa düşmemelidir.Şer güçlerin yazar ve çizerleri sözde insanlık damarından dem vurarak kışkırtmalarına ve İRANI HEDEF GÖSTERMELERİNE KİMSE KANMAMALI VE OYUNA GELMEMELİDİR.DİRENİŞ CEPHESİNİN ZARAR GÖRECEĞİ ADIMLAR ATILMAMALI.BU ANLAMDA ÖZEL ÇABA GÖSTERENLERİN ÇABALARI BOŞA ÇIKARILMALI...
haci abdullah
2012-10-23
Bir yazarın yazısının kalitesi,okurunu ne kadar bilinçlendirdiğiyle anlaşılır.Basit bir konuyu, muğlak kelimeler kullanıp okuyucuyu kavram kargaşası içine atıp bocalamasına sebep olmak,Arapça Latince gibi yabancı terimler ve halkın anlamadığı kavramlar kullanarak ilmi dille beyan ediyorum düşüncesi ise okuyucuyu ciddiye almamaktır..
Gazete Son Dakika RSS Hava Durumu twitter facebook
GÜNÜN RESMİ
-Yorumsuz-
-Yorumsuz-
ANKET
Mustazaflar Hareketinin Parti Kurmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Anket
VİDEOLU HABERLER
Haber1
Nuh Eğitim Der Bayram Öncesi Yetimleri Sevindirdi
Nuh Eğitim Der, Şırnak Merkez ile Roboski'de bulunan Yetim ve İhtiyaç Sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesi ayakkabı yardımında bulundu.
Haber1
Müslümanlara Verilen 205 Yıllık Ceza, Adana'da Kınandı
Akdeniz İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu; İslami STK üyelerine verilen 205 yıllık hapis cezasını düzenledikleri kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.
Haber1
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Telaşı
Diyarbakır'da Kurban Bayramı telaşı kendini göstermeye başladı. Bayrama 2 gün kala alışveriş yoğunluğunun yaşandığı çarşı pazarlarda esnaf iş yokluğundan, müşteriler ise fiyat yüksekliğinden şikayetçiler.
Haber1
Avrupa Yetim Der Konya'da
Avrupa Yetim Der yetkilileri, yardım için çıktıkları Türkiye turunda Adana'dan sonra vardıkları nokta Konya oldu.
Haber1
Başbakan Erdoğan Van'da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van il merkezi ile Erciş ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslimi sebebi ile düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için Van'a geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANAN HABERLER
Sitemiz Sadece İnternet Üzerinden Yayın Yapmaktadır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.
hur-seda@hotmail.com   © 2008 - 2018   Tüm Hakları Saklıdır.