yazar_isim
2011-03-12
‘’Ey iman edenler! Size fasık (yoldan çıkmış) bir adam bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.’’(Hucurat:6)
 
Bir Müslüman “iman ettim” demekle kurtulacağını kesinlikle düşünmemelidir. İşte; Ey iman edenler! Formlarından gelen tüm ayetlerin arkasında, Allah (cc) yapılması mutlak olan ve olmazsa olmazlardan olan emirler vermiştir. Burada Allah, zımnen; ‘’Ey iman edenler! Ey iman ettim iddiasında bulunanlar! Sizin iddianız şüphesiz büyük bir iddiadır. Eğer gerçekten iman ettik diyorsanız, o halde bunun arkasında size vereceğim emirlerimi uygulayın da imanınızdaki samimiyeti göreyim.’’ diyor adeta.
 
Yani, doğru sözlü kimseler iseniz, doğruluğunuzu gösterin. Ve fasıktan size bir haber geldiğinde aslını iyice araştırın.  Aslını araştırmadan eyleme geçerseniz doğruluğunuzu yitirirsiniz. Çünkü bir meselenin içeriğini, araştırmadan, soruşturmadan ve aslını öğrenmeden konuşursanız,  yalancı durumuna düşersiniz ve farkında olmadan aldanır ve aldatırsınız.
 
Hele ki gelen haber fasıktan ise bin kez araştırmadan ve bin süzgeçten geçirmeden eyleme geçmeyin. Ve fasıktan gelen haberlere itibar etmeyin. Medyadan servis edilen her habere itibar etmek ve bu doğrultuda eyleme geçmek, bu birilerini rencide edebileceği gibi sizin de pişman olmanıza, hak ve hakikatten uzaklaşmanıza sebep olabilir.
 
Günümüz medyasının yaptığı haberlere baktığımızda, medyanın fasık olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle son zamanlarda İslam’a ve İslami oluşumlara karşı yapılan haberler çığırından çıkmış bulunmakta.
 
Bunun son örneği; Malum medya gurubunun İnzar Dergisi yazarlarından Bahattin Temel Hocamızın yurt dışına yaptığı iş seyahatini öyle bir çarpıklıkla haber yaptı ki nerdeyse kendim ile çelişkiye düşecektim.  Çünkü Bahattin Temel hocamızı daha birkaç ay önce bir taziye evinde sohbet ederken dinlemiştim. Lakin malum medya öyle bir haber verdi ki işin aslını bilmeyenler uzun bir süredir bu örnek şahsiyetin (Bahattin Temel Hocamızın) kırmızı bülten ile arandığı kanaatine varacaktı.
 
Bu fasıklar Peygamber Efendimizin döneminde de vardılar ve hala varlar. Renkleri, isimleri, kılıkları ve konumları değişmiş olabilir ama aynılar. Zira fasıkların kafatasları hangi zaman ve zeminde olursa olsun değişmez. Çünkü bu bir karakterdir. Şekillenmiş kötü bir karakterdir.
 
Medyada işte bu karakterin ahir zaman sürümüdür. 4. güç olarak kabul edilen medya, fasıklar tarafından yalan haber üretme fabrikasına dönüşmüş. Bu yalan merkezi şimdi biraz daha geliştirilmiş. Buna birde yeni felsefeler eklenmiş bunlardan biride; ‘’çamur at yapışmasa da izi kalır.’’ seklindedir. Ve en sık kullanan yöntemlerden biriside budur.
 
İddiaya Göre 'Gülenci Medya' Fesad Yuvası!Haber1
HSH- Dün ‘Fethullahçı Medya’nın haberleri izleyicilere çarpıtarak artırdığını delilleriyle ortaya koyup uyardığımız halde, haberleri çarpıtarak aktarmayı meslek edindiği tahmin edilen ‘Fethulla...
İslami cemaatlerin şeref ve itibarını yıpratmak ve zayıf düşürmek için bu güçlerini sonuna kadar kullanıyorlar. Ve bazen bize Filistin’i İsrail, İsrail’i Filistin, mazlumu zalim, zalimi mazlum, işgali cihad, cihadı işgal, hakkı batıl, batılı hak olarak göstermeye çalışır.
 
İste; Ey iman edenler diye başlayan bu ayet fasıktan gelen bir haberin araştırılması gerektiğini aksi takdirde birilerinin rencide oluna bileceği mesajını verir. Bu ayet iman edenlere hitap edilmiş ve iman edenlerin bu ayeti hayatlarına geçirmek ile imanlarını ispatlamaları kendilerinden istenmiştir.
 
Burada daha sağlıklı ve daha güvenilir bir toplum haline gelebilmemiz için, her Müslüman’ım diyen kişinin medyadan çıkan haberlere karşı uyanık olmaları, özellikle İslami cemaatlerin şeref ve itibarını sarsacak olumsuz haberlere karşı uyanık olmaları gerekir. Aksi durumda bu ayetin emrine muhalif hareket etmiş olurlar.
 
İslam aleyhinde fasıktan gelen bir habere karşı tedbirli olunmalı ve o habere şüphe ile yaklaşılmalı. Zira Kuran’da, ‘’Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme! Çünkü kulak, göz ve kalp; bütün bunlar (hesap günü) ondan dolayı sorguya çekilecektir. ‘’ (isra; 36)
 
Ve Peygamber efendimizde, ‘’Her duyduğunu söylemesi kişiye günah olarak yeter.’’ (Ebu Davud)
 
‘’Eğer güneş gibi gördüysen şahadet et, aksi takdirde yapma.’’
 
‘’Tedbirli davranmak Allah’tan, acele etmek ise şeytandandır.’’
 
Son olarak;
Evet Bahattin Hocam! “Hasbunallahu ve nimel vekil” "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir."
 
Selam ve dua
 
Mehmet ÖZ


Sermand Botanî
2011-03-12
Bismillahirrahmanirrahim.
"Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o zalimleri hidayete, doğru yola iletmez." (Mâide,51)

Bu cemaati çok iyi tanırım.Bunların Allah'ın koyduğu şeriatla bir alakaları yok.Bir kere İslam'daki Cihad kavramını inkar ederek ve bu ayetleri kendilerine göre yorumlayarak inkar ediyorlar.Bakara 258: "Yoksa siz Kitab’ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir." buyurmaktadır.ABD'nin Kur'an'ın belirttiği İslamı yok edip tamamen kendine bağlı zararsız ve cihadsız bir İslam modelinini teşkil etmek üzere(Amerikan İslamı) kurduğu BOP projesine bunlar direkt dahildir.Fethullah Hoca CIA başkanı Michael Hayden ve Pentagon yetkilisi Michael D. Furlong ile görüştü(Bir gazete 2008).Peki ey iman edenler! Bir ruhani din adamının CIA ve ABD'nin Savunma bakanlğındaki (Pentagonla) ne alakası var? Sen MİT başkanı mısın? Savunma Bakanlığı müsteşarı mısın? Askeri ateşe misin?

Yahu arkadaşlar daha uzatmaya ne gerek var? ABD ta Afrika,Afganistan,Irak ve her yerde Kurandaki İslamı isteyenlerle savaşırken,son teknolojiyi kullanarak mücahidlerin nefes alıp vermelerini bile algılarken; bu zat ABD nin kalbinde Muhammed'in (sav) İslamını yaymaya çalışıyor da ABD görmüyor,duymuyor ve farkına varmıyor değil mi? Buna deliler bile gülmez mi? Yahu sizler kimi kandıracaksınız? Bir kere BOP projesine bey'at edip ve burada yer almak,resmen Kur'ana karşı cephe almak demektir.Çünkü BOP projesi Siyonist-Emperyalist güçlerin kurduğu İslam-ı Muhammediyeyi bitirmek,müslümanları bölüp parçalamak ve tüm yeraltı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirme stratejisi üzerinde kurulmuştur.

Hal böyle iken; kendine müslümanım diyen biri nasıl bu projenin aktörü ve savunucusu olur?Konjönktürel bazda ABD'nin imajını zedeleyecek bir harekette bulunup veya ağzından bir laf çıktığını gören var mı? Afrikadan tut Afganistan ve Irak'a kadar namusu-şerefi-vatanı ve dini için ABD ile çarpışan herkesi terörist,fitneci ve bozguncu olarak empoze etmektedir.Gülen efendi! Kur'ana bir bak bakalım CİHAD'la ilgili kaç Ayet var? İkiyüzlülük ve cambazlık yapmak ya da menfaat karşılığında Allahın Ayetlerini (O da) ucuza satmak bir müslümana yakışır mı? Binlerce Afgan ve Iraklı kadının namusu ABD ve NATO tarafından kirletilirken bir kere Allah rızası için "Kınıyorum" Diyemez miydin? Bu cemaat kadar yakkiyeci,pragmatist ve duruma göre davranan başka biri yok.

Allah inananlara: Fakir miskin ve müstazafların yanında olun şeklindeki emrinin aksine; bunlar kim güçlü,zorba ve despot ise onlarladırlar.Haber-yorumları,dizileri,filmleri ve medyası komplo teorileriyle varsayımlarla doludur.Buralarda BOP'un propagandası yapılarak İslamı Muhammedinin gerçek varisleri olan ehl-i Cihadı terörize edip katil,vahşice gösterip ve iftira atarak yaptığınız bu faaliyetleri elbette Allah (cc) görmekte ve halkımız da bilmektedir.Masum kişilere ve müslümana iftira atandan daha zalim kim ola bilir? Bir de tüm bunlar yetmiyormuş gibi BOP'un emirleri doğrultusunda başlattığı Semavi Dinler Projesi çerçevesinde CaMİ_hAVRA VE kiliseyi birlikte ve yan yana inşa etmektedir.Vallahi geçenlerde o Pencilvanya'lı zatın bu beyanatlarından dolayı bir gencimiz dedi ki: Madem Hıristiyanlık da ilahi ve semavi din ise öyle ise onu seçerim.Çünkü İslamiyetten daha rahat ve daha kolay; islamiyete göre yasaklar çok azdır.

Neden gençlerimiz bu hale geldi? Çünkü, Müslümanlara diyor ki: Üçü de hak ve gerçek buyur hangisine gitsen fark etmez.Allah aşkına bunu yapın veya bunu yapmak caizdir diye İslamın neresinde yazılmış? Yahu sen camilerle ilgilen senin Havra-kiliseyle (İncil ve Tevrat'la) ne işin var? Sadece bunların güncel bazı faaliyetlerini yazdık.Yoksa daha neler neler!..Hele hele bunların İslamiyeti malzeme olarak kullanması,siyasetten uzağız dedikleri halde ama icraatlarıyla kendilerini yalanlayan bu cemaat,iktidar partisine yaranmak için bakın da nasıl yağ çekiyor.Sizi de Erdoğan'ı da iktidara getiren ABD'dir.Allah bunu hesabını soracak elbette.Vaazlerinde cambazlık edip ağlayacağına gel BOP'tan istifa ederek tövbe et. İstikbarın,istibdadın,tağutun,siyonist-emperyalzmin karşısında dur! Bunu isbatlarsan ellerini öperim o zaman
Gazete Son Dakika RSS Hava Durumu twitter facebook
GÜNÜN RESMİ
-Yorumsuz-
-Yorumsuz-
ANKET
Mustazaflar Hareketinin Parti Kurmasını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Anket
VİDEOLU HABERLER
Haber1
Nuh Eğitim Der Bayram Öncesi Yetimleri Sevindirdi
Nuh Eğitim Der, Şırnak Merkez ile Roboski'de bulunan Yetim ve İhtiyaç Sahibi ailelere Kurban Bayramı öncesi ayakkabı yardımında bulundu.
Haber1
Müslümanlara Verilen 205 Yıllık Ceza, Adana'da Kınandı
Akdeniz İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu; İslami STK üyelerine verilen 205 yıllık hapis cezasını düzenledikleri kitlesel basın açıklamasıyla protesto etti.
Haber1
Diyarbakır'da Kurban Bayramı Telaşı
Diyarbakır'da Kurban Bayramı telaşı kendini göstermeye başladı. Bayrama 2 gün kala alışveriş yoğunluğunun yaşandığı çarşı pazarlarda esnaf iş yokluğundan, müşteriler ise fiyat yüksekliğinden şikayetçiler.
Haber1
Avrupa Yetim Der Konya'da
Avrupa Yetim Der yetkilileri, yardım için çıktıkları Türkiye turunda Adana'dan sonra vardıkları nokta Konya oldu.
Haber1
Başbakan Erdoğan Van'da
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Van il merkezi ile Erciş ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslimi sebebi ile düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için Van'a geldi.
EN ÇOK OKUNANLAR
YORUMLANAN HABERLER
Sitemiz Sadece İnternet Üzerinden Yayın Yapmaktadır. İzinsiz ve Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.
hur-seda@hotmail.com   © 2008 - 2017   Tüm Hakları Saklıdır.